Dorpsleven

Dorpsleven

Bij dorpsleven denken we aan verenigingen, stichtingen en andere instellingen of particuliere initiatieven, die met elkaar het georganiseerde dorpsleven vormen. 

Zij vormen de drijfveer voor veel activiteiten op cultureel, maatschappelijk en recreatief gebied.