Onderwijs

Onderwijs

In 1900 werd de Leerplichtwet in het leven geroepen. Alle kinderen tussen de zes en twaalf jaar moesten verplicht onderwijs volgen. Deze wet had veel meer invloed dan eerdere wetten zoals het kinderwetje (1874) dat in de praktijk nauwelijks werd nageleefd.

Vanaf 1910 werd er klassikaal onderwijs gegeven aan leerlingen van dezelfde leeftijd. Lezen werd geleerd met het leesplankje aap noot mies, de vertelsetplaat, het letterdoosje, het leesboekje en het klassikale leesbord.

Hygiëne in de schoolklassen werd verder verbeterd: Onderwijskrachten controleerden de leerlingen op schone handen en nagels en er kwamen fonteintjes in de lokalen. Er was ook een schoolarts die de gezondheid van de leerlingen controleerde.

In 1920 werd met de Wet op het Lager Onderwijs het openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijkgesteld.

Op 26 mei 1924 werd de oprichting van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg ZH een feit. Deze vereniging stelde zich als eerste doel om een Christelijke school te stichten. De toenmalige ds Hermanides was de initiatiefnemer voor het oprichten van de vereniging. De gemeente werd hierbij betrokken. Burgemeester Lotsy verklaarde dat de gemeente de nodige medewerking zou verlenen.