Gebouwen

Gebouwen

Een dorp kent altijd een aantal gebouwen, die vanwege hun functie of geschiedenis een onderscheidend karakter hebben. 

Van vroeger kennen we kerken, steenfabrieken en regthuyzen. Maar ook in de tegenwoordige tijd kennen we gebouwen die iedereen kent in het dorp.

Het is ook interessant om kennis te maken met de specifieke geschiedenis van verschillende woningen in ons dorp.