Limes - Romeinse Tijd

Limes - Romeinse Tijd

Reeds lange tijd was bekend, dat om en nabij Valkenburg Romeinen hadden gewoond. Meer zekerheid daarover verkreeg Prof. Dr. A.E. van Giffen (1884-1973) die van oorsprong, bioloog, veel belangstelling had voor archeologie. Bij een uitstapje per fiets in april 1914 van Oegstgeest over Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg werd Prof. Van Giffen getroffen door het aspect van Valkenburg, dat hem namelijk in elk opzicht herinnerde aan een Fries of Groninger terpdorp. Voortbouwend op oudere meldingen, o.a. van Dr. A.E. Remouchamps, voerde Prof. Van Giffen met succes een kleine verkenning uit op een plek waar een timmerman van Valkenburg bij het slaan van waterputten Romeins schervenmateriaal en bouwresten aansneed. Bij deze proefverkenning stuitte hij op het hart van een Romeins Castellum.
Door de toen reeds aanwezige kennis van de Romeinse bouwwijze o.a. op het Domplein in Utrecht, kon hij uitmeten waar de toegangspoort naar het Castellum gebouwd moest zijn, wat bij nader onderzoek juist bleek.

Dit is slechts het begin van het verhaal over de Romeinse geschiedenis van Valkenburg. Er zullen nog vele verhalen volgen over de betekenis van de opgravingen die sindsdien zijn gedaan in en rondom ons dorp. 

ln deze rubriek nemen wij u mee in dit verhaal.