Kerkhistorie

Kerkhistorie

De geschiedenis van de kerk door de eeuwen heen, kent vele hoofdstukken. Over de heel vroege middeleeuwen is weinig bekend, maar in Valkenburg zijn de restanten gevonden van een eerste kapel, dat omstreeks 700 na Christus hier gebouwd moet zijn op de restanten van het Castellum.

Door de eeuwen heen heeft het Christendom zich ontwikkeld tot wat het nu is. Belangrijk feiten daarbij zijn de reformatie en diverse afscheidingen van de protentantse kerk, die ook in Valkenburg nog herkenbaar zijn.