Geschiedenis - Tijdlijn

Geschiedenis - Tijdlijn

4500 jaar geschiedenis!

25 eeuwen voor Christus woonden er al mensen in Valkenburg.
De prehistorische Valkenburgers laten allerlei sporen achter: vuurstenen werktuigen, scherven van potten, sporen van waterputten, en ook resten van verbrand hout.

Als dorp kennen wij een lange en rijke historie. In deze tijdlijn proberen wij daarvan een overzicht te laten zien. Wij zullen in de loop der tijd zoveel mogelijk informatie toevoegen aan de verschillende items.