Personen

Personen

Uiteindelijk draait elke samenleving om personen, die in soms vele hoedanigheden en functies een rol vervullen in het dorp. 

De wethouder, die ook bloemenkweker is. De brandweerman die bij een lokale aannemer werkt. De ouders die op school zitting hebben in een medezeggenschapsraad of onderdeel uitmaken van het schoolbestuur.

Of gewoon de man of vrouw op de hoek, die bekend staat om zijn sociale activiteiten, goed kan paardrijden of wat dan ook. 

In een dorp wordt je snel gekend, als burger of als iemand die een bepaalde functie bekleed in de kerk of een vereniging.

Deze mensen maken samen het dorp.