Economie

Economie

Als we denken aan de economie van ons dorp dan denken we allereerst aan de land- en tuinbouw. Als agrarisch dorp vonden vele inwoners hun werk in de agrarische sector. 

De verstedelijking in de randstad is uiteindelijk ook in ons dorp te merken. De ruimte wordt opgeeist voor andere vormen van bedrijvigheid, verkeer en woningbouw. 

Van de agrarische sector is nog maar weinig over.