6. Het wederopbouwplan (1e fase).

Hoofdstuk 6 uit Valkenburg ZH de wederopbouw

Het plan was gereed. De gronden konden bouwrijp gemaakt worden. Dat hield in: eerst slopen en  puinruimen.
En dan …………….. er zat nog een (Romeins) addertje onder het gras.      
Het was de gevolmachtigde voor de wederopbouw Dr. Ir. J.A. Ringers, die de Rijkscommissie voor het oudheidkundig bodemonderzoek attendeerde op de unieke mogelijkheid onderzoek te doen naar vermoedelijk Romeinse resten in het zwaar getroffen Valkenburg. Prof. Dr. van Giffen kreeg de opdracht de terreinen in Valkenburg systematisch te onderzoeken. (Dezelfde aanpak als van de limescommissie in Duitsland (?!). 
Op 26 februari werd burgemeester de Wilde hiervan op de hoogte gesteld. Op 15 april 1941 ging de eerste spade  de grond in. Het veldwerk liep door tot 20 oktober.

© Tekst: Henk Imthorn © Foto voorblad: Vereniging Oud Valkenburg

6. Het wederopbouwplan (1e fase).
©: Vereniging Oud Valkenburg

Gerelateerde informatie


VenstersFoto’sReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsarchief Oud Valkenburg ZH)